Oferta

Oferta firmy Horizons jest zawsze szczegółowo przygotowywana po rozpoznaniu sytuacji i potrzeb. Najważniejsze jest określenie stanu aktualnego i docelowego, oczekiwanego efektu. Ze względu na kompetencje firmy ofertę podzielono na 3 działy podstawowe:

więcej

Doradztwo biznesowe i inżynieryjne

Doradztwo biznesowe w rozumieniu Horizons musi zawsze być powiązane z wdrożeniem i wzięciem odpowiedzialności za efekty tego wdrożenia. Najważniejszym elementem jest określenie potrzeb w danym obszarze.

Wraz z oceną sytuacji aktualnej, można zaproponować rozwiązanie. Rozwiązanie musi zawierać koncepcję, plan wdrożenia, harmonogram i koszty. Elementem, na którym Horizons koncentruje się najbardziej jest oczywiście wdrożenie. Nie zajmujemy się teorią tylko praktyką zdobytą w przedsiębiorstwach różnej wielkości i różnych branż. Przedsiębiorstwa planujące inwestycje w szeroko rozumianej branży energetycznej pozostają naszym głównym klientem.

więcej

Realizacja projektów energetycznych

Początkowo celem firmy było tylko uczestniczenie w projektach doświadczonych przedsiębiorstw branży energetycznej. Szybko okazało się, że jest wiele firm, które chciałyby aktywnie uczestniczyć w rynku energetycznym, jednak jego specyfika powoduje duże trudności dla wszystkich tych, którzy zadaniami z obszaru energetyki zajmują się krótko lub incydentalnie.

Dodatkowo, każde zadanie z zakresu energetyki jest inne i inaczej należy do niego podchodzić.
Oferta Horizons skierowana jest do przedsiębiorstw, które mają do wykonania nietypowy projekt, wdrożenie, przejęcie, zmianę, itp. ściśle w obszarze energetycznym, rozwoju i przygotowania projektów energetycznych, budowie własnych źródeł, zaopatrzenia w energię. Oferta zawsze jest dostosowana do potrzeb i zasobów, którymi dysponuje Klient tak, aby koszty wspólnego działania były racjonalne.

więcej

Energetyka wiatrowa na morzu

Horizons ma na celu wsparcie Inwestorów w pomyślnej realizacji projektów morskiej energetyki wiatrowej w Polsce, w szczególności w fazie przygotowania i rozwoju projektu do momentu udziału w aukcji na pokrycia ujemnego salda.

Dzięki „European Green Deal” morska energetyka wiatrowa (MEW) staje się istotnym elementem polskiego miksu energetycznego, zgodnie z projektem Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku, ogłoszonym we wrześniu 2020 r.

Dzięki doskonałej znajomości lokalnych wymagań, doświadczeniu w realizacji zarówno projektów offshore, jak i wielkoskalowych inwestycji w innych branżach oraz efektywnej sieci kontaktów, Horizons jest odpowiednio przygotowany do wsparcia inwestorów i innych uczestników rynku w pomyślnej realizacji projektów morskiej energetyki wiatrowej w Polsce.