O nas

Horizons: Michał Prażyński

Michał Prażyński
Założyciel / Prezes Zarządu

Posiada ponad 20-letnie doświadczenie na rynku energii odnawialnej, które zdobywał pracując dla największych zarówno polskich jak i zagranicznych firm z sektora energetycznego. W swojej karierze zawodowej realizował duże programy inwestycyjne i restrukturyzacyjne.

Dysponuje szeroką wiedzą na temat cykli inwestycyjnych od rozpoczęcia do eksploatacji ze szczególnym uwzględnieniem energii wiatrowej i fotowoltaicznej.

Magister Inżynierii Środowiska na Politechnice Gdańskiej oraz MBA w Helsinki School of Economics.