Energetyka wiatrowa na morzu

Horizons ma na celu wsparcie Inwestorów w pomyślnej realizacji projektów morskiej energetyki wiatrowej w Polsce, w szczególności w fazie przygotowania i rozwoju projektu do momentu udziału w aukcji na pokrycia ujemnego salda.

Dzięki „European Green Deal” morska energetyka wiatrowa (MEW) staje się istotnym elementem polskiego miksu energetycznego, zgodnie z projektem Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku, ogłoszonym we wrześniu 2020 r.

Dzięki doskonałej znajomości lokalnych wymagań, doświadczeniu w realizacji zarówno projektów offshore, jak i wielkoskalowych inwestycji w innych branżach oraz efektywnej sieci kontaktów, Horizons jest odpowiednio przygotowany do wsparcia inwestorów i innych uczestników rynku w pomyślnej realizacji projektów morskiej energetyki wiatrowej w Polsce.